ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2007

Γιάννης Παναγόπουλος
δήμαρχος Ωλένης

Το 2007 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον δήμο Ωλένης. Η δεινή οικονομική κατάσταση που παραλάβαμε στον δήμο δημιουργούσε κάποια δεδομένα που λειτουργούσαν ανασταλτικά στην σωστή λειτουργία του. Προσπαθήσαμε και έχουμε βάλει μια τάξη ώστε να επέλθει η οικονομική εξυγίανση του δήμου και να λειτουργήσουν προς όφελος για την εξυπηρέτηση του πολίτη όλες οι υπηρεσίες του. Οι φωτιές του Αυγούστου δημιούργησαν κάποια νέα τραγικά δεδομένα για την περιοχή που απαιτούν βαθιές τομές για την αντιμετώπιση των συνεπειών τους. Πολλά έργα τα οποία είχαμε προγραμματίσει την συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν καταφέραμε να τα υλοποιήσουμε. Τώρα βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο γιατί δεν μπορούμε να εντάξουμε νέα έργα στο 3ο ΚΠΣ και προετοιμαζόμαστε πλέον για την νέα προγραμματική περίοδο. Αυτό που έκανε ο δήμος είναι να ετοιμάσει μελέτες για την ωρίμανση έργων που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις δράσεις του 4ου ΚΠΣ (περιφερειακό πρόγραμμα, ορεινοί όγκοι, leader και τομεακά υπουργείων). Πιστεύουμε αυτό που έχουμε προγραμματίσει και έχουμε ονειρευτεί για τον δήμο Ωλένης θα είναι υλοποιήσιμο στο βάθος της τετραετίας και θα δώσει μια τεράστια αναπτυξιακή διάσταση στην περιοχή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: