ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ο Δήμος Ωλένης δημιουργήθηκε με το Ν 2539/97 "Καποδίστρια" από την συνένωση 16 κοινοτήτων και συγκεκριμένα των ακολούθων:Καράτουλα, που αποτελεί την έδρα του Δήμου,
Λαντζόι, Λάνθι, Αρβανίτη, Χαριά, Μαγούλα, Ωλένη, Σόπι, Χειμαδιό, Αγ.Άννα, Γούμερο, Καρυά, Κλινδιά, Κουτσοχέρα, Μουζάκι, Πεύκη.
Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 9.045 κατοίκους και καλύπτει έκταση 152.231 στρ.Υπολογίζεται κατ' εκτίμηση ότι οι μόνιμοι κάτοικοι σήμερα είναι 8.000 κατά την χειμερινή περίοδο και 9.500 κατά τη καλοκαιρινή.Ο Δήμος Ωλένης είναι ένας αγροτικός Δήμος που περιλαμβάνει ορεινές, ημιορεινές και πεδινές εκτάσεις, με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας ενώ βρίσκεται περίπου στο κεντρικό μέρος του Νομού Ηλείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: